Në Gjermani ka çdo femër të drejtë për mbrojtje dhe ndihmë!

A NDODHENI NË NJË SITUATË TË VËSHTIRË?

... Nëqoftëse Ju keni përjetuar edhe v e t ë m një nga këto situata apo diçka të ngjajshme, ne mund të ju ndihmojmë.

 

Na merrni në telefon, ose luteni dikë të na marri në emrin tuaj. Ju mund të na telefoni në gjuhën tuaj amtare - edhe tek sektetarija. Ne gjithsesi do të ju thërrasim mbrapshtë!“ (Tel. 0431/55779-191).