ايا به كمك احتياج داريد؟

سازمان بر عليه تجارت زنان در شلسويك هولشتاين

 • در كشور آلمان شما حق حمايت شدن داريد.

در كشور آلمان شما حق حمايت شدن داريد.

 • ٠آيا براى زندگى كردن  در كشور آلمان به شما وعده هايى داده شده
  ( مثلأ كار مناسب  ويا ازدواج مناسب) واين وعده ها عملى نشده؟

 • ٠ از شما مطالبه ادعاى نقدى شده است؟

 • ٠آيا كسى از شما باج گيرى كرده ،و يا شما را تهديد ،ويا كنترل و نظاره ميكند؟

 • ٠ ايا به شما دست درازى ، كتك و تجاوز شده است؟

 •  ٠ايا كسى شما را مجبور به خود فروشى و يا رابطه جنسى كه با عدم

 • موافقت شما بوده كرده است؟ (رابطه جنسى بدون حفاظت(
   
  اگر شما در يكى از موقعيتهاى بالا ويا مشابه ان قرار گرفته ايد ، ما به شما
  كمك خواهيم كرد.

   

با ما تماس بگيريد و يا از كسى بخواهيد كه براى شما با ما تماس بگيرد. با زبان مادرى خود به آرامى و شمرده به روى پيام گير تلفن صحبت كنيد، ما با شما تماس مى گيريم. تلفن ٧٧٩١٩١ ٥٥/٠٤٣١
(Tel. 0431 / 55 779-190) 

ما كونترا به شما كمك مي كنيم

 • ما به شما كمك خواهيم كرد.

 • ٠ شما حق و حقوق داريد وما به شما راهنمايي

  ميكينم.

 • ٠ما به شما براى ارائه داشتن مشاوره رايگان و

   كمك پزشكى ، يارى ميكنيم .

 • ٠ما براى شما اولين خريد مواد غذايى ،پوشاك

  و مواد بهداشتى را انجام خواهيم داد.

 • ٠ما شما را  در زمانى  كه تمايل ويا اجباربه بازگشت

  دركشورخود را داريد حمايت خواهيم كرد.

  هيچ چيزى بر خلاف ميل شما انجام نمى گيرد.

  تمام گفته هاى شما كاملا محرمانه و ناشناس

  باقى ميماند.