คุณกำลังอยู่ในภาวะคับขันหรือไม่

องค์การต่อต้านการค้าหญิง ในรัฐ ชเลสวิก-โฮลสไตน์ (Schleswig-Holstein)

 • ในประเทศเยอรมันคุณมีสิทธิ ได้รับการคุ้มครองป้องกันและรับการช่วยเหลือ

ในประเทศเยอรมันคุณมีสิทธิ ได้รับการคุ้มครองป้องกันและรับการช่วยเหลือ

 • คุณถูกหลอกลวงมาเยอรมันในเรื่อง หางานทำที่ดีให้ หาคู่สมรสที่ดีให้ ซึ่งความจริงไม่เป็นไปตามนั้น
 • หลักฐานเอกสารของคุณถูกยึดเก็บไว้  
 • ได้มีการบอกให้คุณใช้หนี้ที่อ้างขึ้นมา  
 • คุณรู้สึกว่าตนถูกบีบบังคับ ข่มขู่ ตรวจสอบ หรือ ควบคุม  
 • คุณถูกทำร้ายร่างกาย ถูกตบตี หรือข่มขืน  
 • คุณถูกบังคับให้ค้าประเวณี หรือบังคับทางเพศ ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ เช่น ร่วมเพศโดยไม่มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัย 

ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น หรืออื่นๆที่คล้ายเคียง เราสามารถช่วยคุณได้
ใช้สิทธิของคุณในการรับความช่วยเหลือ!

โทรมาหาเราหรือขอความช่วยเหลือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโทรติดต่อเรา
คุณสามารถพูดกับเราหรือฝากข้อความไว้ในภาษาคุณได้ เราจะโทรกลับอย่างแน่นอน!

(Tel. 0431 / 55 779-191) 

เรา องค์กร Contra ยินดีช่วยเหลือคุณ

 • แจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิของคุณ  
 • ช่วยติดต่อในเรื่องกฏหมายและสุขภาพอนามัยโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  
 • ติดต่อทางราชการ เช่น สถานทูตประจำประเทศคุณ  
 • หาที่พักฉุกเฉินที่ปลอดภัย  
 • หาอาหาร เสื้อผ้าและของเครื่องใช้อนามัยให้คุณในช่วงแรก  
 • หากคุณต้อง/ต้องการเดินทางกลับประเทศคุณ

เราจะไม่ดำเนินงานในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ
ข้อมูลต่างๆของคุณจะเป็นความลับเราจะไม่เปิดเผย