A NDODHENI NË NJË SITUATË TË VËSHTIRË?

Shërbimi i specjalizuar kundër trafikut me femra në Schleswig-Holstein

... Ne ju ndihmojmë, nëse në Gjermani keni hyrë në rrezik

 

Në Gjermani keni të drejtë për mbrojtje dhe ndihmë!

 • A u janë bërë premtime për Gjermani (p.sh. punësim të mirë / martesë të mirë), të cilat nuk janë përmbushur?

 • A u janë marrë dokumentat personal?
 • A kërkohet nga ju pagesa e shpenzimeve, të cilat thuhet se janë shkaktuar për ju?
 • A ndiheni të shantazhuar, të kërcënuar, të kontrolluar apo nën mbikqyrje?
 • A jeni të sulmuar, të rrahur, të përdhunuar nga dikush?
 • A jeni të detyruar për prostitucjon apo për të bërë seks, të cilin ju në këtë menyrë nuk doni ta bënit (p.sh. seks pa mbrojtje)?

Ne mund të ju ndihmojmë, nëse keni përjetuar v e t e m një nga këto situata apo diçka të ngjajshme.

Përfitoni nga e drejta juaj për ndihmë!

 

NE NGA CONTRA MUND TË JU NDIHMOJMË

 • Ju keni të drejta, ne ju tregojmë se cilat

 • Ne ndërmjetsojmë këshillim pa pagesë dhe mjekimin urgjent pa pagesë

 • Ne ju ndihmojmë të kontaktoni me organet zyrtare, p.sh. me ambasadën e vendlindjës suaj

 • Ne ju ndihmojmë që të gjeni një vendbanim të sigurtë

 • Ne për fillim ju vëjmë në dispozicjon ushqimin, veshmbathjen dhe artikujt higjenik

 • Ne ju mbështesim, nëse dëshironi apo jeni të detyruar të ktheheni në vendlindjën tuaj

Nuk do të ndodh asgjë pa pëlqimin tuaj!

Të dhënat e juaja do ti trajtojmë besueshëm dhe në mënyrë anonime.

Na merrni në telefon, ose luteni dikë të na marri në emrin tuaj. Ju mund të na telefoni në gjuhën tuaj amtare - edhe tek sektetarija. Ne gjithsesi do të ju thërrasim mbrapshtë! (Tel. 0431/55779-191).