Potrzebuje Pani pomocy?

Contra Placówka specjalistyczna przeciwdziałająca handlowi kobietami w Szlezwiku-Holsztynie

 • Służymy pomocą kobietom, które znalazły się w Niemczech w sytuacji bez wyjścia

Potrzebuje Pani pomocy?

Proszę skorzystać z przysługującego Pani prawa do ochrony i pomocy!

 • wprowadzono Panią w błąd lub została Pani zwabiona do wyjazdu do Niemiec na podstawie np. nieuczciwej oferty atrakcyjnej pracy albo korzystnego małżeństwa?

 •  zabrano Pani dokumenty tożsamości?

 • żąda się od Pani spłaty rzekomego długu?

 • jest Pani szantażowana, kontrolowana lub w inny sposób zagrożona?

 • użyto w stosunku do Pani przemocy, została Pani zgwałcona?

 • jest Pani zmuszana do prostytucji lub innych praktyk seksualnych (np. niechronionego seksu) wbrew Pani woli?

  Choćby tylko  j e d e n  z powyższych punktów odpowiadał Pani sytuacji – jesteśmy w stanie Pani pomóc.
  Proszę skorzystać z przysługującego Pani prawa do ochrony i pomocy!

Proszę zadzwonić do nas lub poprosić kogoś, aby zrobił to w Pani imieniu. Informację telefoniczną może Pani przekazać w swoim języku ojczystym lub zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce. Skontaktujemy się z Panią na pewno!
(Tel. 0431 / 55 779-190) 

Contra jest w stanie Pani pomóc

 • informujemy o przysługujących Pani prawac
 • organizujemy bezpłatne doradztwo prawne oraz podstawową opiekę lekarska
 • pomagamy w kontaktach z urzędami, np. jeśli chce Pani nawiązać kontakt z placówką konsularną swojego kraju
 • jesteśmy pomocni przy znalezieniu dla Pani bezpiecznego miejsca pobytu
 • organizujemy wyżywienie, odzież i artykuły higieniczne w pierwszym okresie przejściowym
 • wspieramy i pomagamy, jeśli Pani chce lub musi wrócić do swojego kraju

Nie działamy wbrew Pani woli!
Pani doświadczenia i informacje traktujemy poufnie i anonimowo.