Nukentėjusių nuo prekybos moterimis rėmimo centras Šlėsvige-Holšteine

 • Mes Jums padėsime, jei Jūs Vokietijoje patekote į bėdą

JūS IŠTIKO BĖDA? Vokietijoje Jūs turite teisę į globą ir pagalbą!

 • Jums duoti pažadai (pvz. geras darbas Vokietijoje / laiminga santuoka) neištesėti?  
 • Iš Jūsų atimti asmens dokumentai?
 • Iš Jūsų reikalaujama apmokėti tariamas skolas?
 • Jaučiatės šantažuojama, kontroliuojama ar stebima? Jums grasinama?
 • Jus užpuldinėja, muša, prievartauja?
 • Esate verčiama užsiminėti prostitucija ar seksu, kurio Jūs nenorite ( pvz. seksu be apsaugos priemonių)?

Jei Jūs atsidūrėte bent vienoje iš šių situacijų arba kažką panašaus patyrėte, mes galime Jums padėti.

Pasinaudokite savo teise į pagalbą!

Skambinkite mums arba paprašykite ką nors kitą tai padaryti. Galite kalbėti savo gimtąja kalba - net ir į telefono atsakiklį. Mes Jums būtinai paskambinsime!
(Tel. 0431 / 55 779-190) 

MES, CONTRA, JUMS PADĖSIME

 • Jūs turite teises - mes pasakysime, kokias.
 • Mes surasime Jums nemokamą teisinę konsultaciją ir būtiną medicininę pagalbą.
 • Mes padėsime Jums susisiekti su įstaigomis, pvz. su Jūsų šalies ambasada.
 • Mes Jums padėsime surasti saugų prieglobstį.
 • Iš pradžių mes Jums parūpinsime maisto produktų, drabužių, higienos reikmenų. 
 • Mes padėsime Jums, jei Jūs panorėsite arba turėsite grįžti į savo šalį.

 Mes nieko nedarysime be Jūsų sutikimo.

Visi duomenys apie Jus ir visa, ką Jūs mums papasakosite, bus laikoma paslaptyje.